Uzmanlık Alanları

Katarakt Tedavisi

Katarakt, gözün içerisinde bulunan ve net görmeyi sağlayan göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile oluşmaktadır.

Kataraktın en belirgin belirtilerini arasında görme seviyesinde azalma, çift görme, gece görüşünde bozulma, ışığa hassasiyet, gözlük numaralarının sık değişmesi ve renklerde bulanıklaşma yer almaktadır.

Bebekler, şeker hastaları, gözde fiziksel darbeye maruz kalan veya uzun süre kortizonlu ilaç kullanan hastalarda da katarakt görülebilmektedir.

Oluşmuş kataraktın ilaç veya gözlükle tedavisi mümkün değildir.

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır.

Gözde saydamlığını kaybetmiş ve net görememeye sebep olan doğal mercek ameliyat ile alınmakta ve yerine göz içi mercek yerleştirilmektedir.

Bu göz içi merceklerin seçimi, operasyonun sonrası kazanımlarında belirleyici en önemli etkendir.

Katarakt operasyonunda göz içi mercekler; monofokal (tek odaklı), bifokal (çift odaklı) ve tri-fokal (üç odaklı) olmak üzere üçe ayrılır.

En ileri teknoloji  tri-fokal akıllı merceklerin  kullanıldığı katarakt ameliyatlarının ardından hastalar, uzak ve yakın mesafede yüksek bir oranda gözlük kullanmak zorunda kalmazlar.

Monofokal mercek kullanılan operasyonlar katarakta çözüm getirirken, hastalar yakın mesafe için gözlük takmak zorunda kalırlar.

Katarakt ameliyatı, modern tekniklerin gelişimi ile iğnesiz, narkozsuz ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirilerek, hasta aynı gün eve dönebilmektedir.

Katarakt ameliyatı öncesinde, göz içinde kullanılacak merceğin kalitesi, hekimin tecrübesi ameliyatın başarısı açısından büyük önem taşır.

Doç. Dr. Baran Gencer
Göz Hastalıkları Uzmanı

Tedavi hakkında bilgi almak ve randevu almak için bizimle iletişime geçiniz.